Footer

Manažerka konference
Jednání s partnery
Programový manažer
Organizátor
Petr Pohorský – jednatel Techfood s.r.o.