80 Vincent Square, Westminster, London SW1P 2PE, UK
Conference
EventchampConference
Join the Eventchamp Conference, where event professionals meet to share insights, strategies, and network. Unleash your potential with us!
Days
Hours
Minutes
Seconds
About Eventchamp
Learn about Eventchamp's mission and vision! Discover how we're revolutionizing the event industry.
Conference

Experience the power of conference with Eventchamp! Join industry leaders, network and learn from experts.

New Topics

Explore new topics on Eventchamp! Stay ahead of the curve with our constantly evolving event content.

Workshops

Develop new skills with Eventchamp's workshops! Learn from industry experts and enhance your event planning abilities.

Speaker Talks

Get inspired with Eventchamp's speaker talks! Hear from industry leaders and experts on the latest event trends and strategies.

Unleash your potential with Eventchamp conference – Where events meet innovation.

Eventchamp Speakers
Meet our expert speakers on Eventchamp! Gain insights and knowledge from industry leaders.
Ceo & Founder
Gloria Inc.
Discover insights with Roberto Berry, renowned speaker in the events industry. Join us at Eventchamp for an unforgettable experience.
Ceo & Founder
Gloria Inc.
Join us as we welcome Saul R. Lopez, the visionary speaker sharing insights on success & leadership. Don't miss out on this incredible opportunity at Eventchamp!
Manager
Gloria Inc.
Looking for an engaging speaker? Check out Thomas Childers! He's sure to captivate your audience with his thought-provoking insights and dynamic speaking style.
Developer
Gloria Inc.
Join us at Eventchamp for an inspiring talk by Lois G. Wynn, renowned author. Hear her insights on leadership and innovation in today's fast-paced world.
Eventchamp Speakers
Meet our expert speakers on Eventchamp! Gain insights and knowledge from industry leaders.
08:00–09:00 Registrace účastníků a občerstvení
09:00–09:05 Úvodní slovo
09:05–09:25 Milan Starec, Národní muzeum pivovarnictví
Téma prezentace: Vliv průmyslové revoluce na rozvoj pivovarnictví v Rakousko-uherské monarchii
09:25–09:45 Prezentace v jednání
09:45–10:05 Karel Pilčík, předseda představenstva, MP Krásno, a.s.
Téma prezentace: Automatizace v masném průmyslu
10:05–10:25 Veronika Chromečková, BD & Engineering Manager Czech Bakery Cluster, Mondelēz International
Téma prezentace v jednání
10:25–10:45 Milan Svejkovský, Logistics Manager Coca-Cola Hellenic CZSK
Téma prezentace: Investice do automatizovaného skladu a využití umělé inteligence při zajišťování nakládky
10:45–11:20 Přestávka na občerstvení
11:20–11:40 Ladislav Kraus, Key account manager, YASKAWA Czech s.r.o.
Téma prezentace: Checkbot – digitální nástroj pro efektivní řízení výroby s roboty Yaskawa
11:40–12:00 Prezentace v jednání
12:00–12:40 Automatizace může být efektivně nasazena i v menších provozech

Romana Bartschová, jednatelka, Naturprodukt spol. s r.o.
Petr Pohorský, jednatel, Techfood s.r.o.
Téma prezentace: Postup plánování investic a výběru vhodných automatizovaných technologií ve výrobně sirupů

Martin Vrba, výrobní manažer, Pivovar Mazák s.r.o.
Téma prezentace: Hledání efektivních úspor v podmínkách řemeslného pivovaru
12:40–13:40 Přestávka na oběd
13:40–14:00 Ladislav Vaníček, obchodní manažer, Vision software s.r.o.
Téma prezentace: Výrobní procesy a automatizace ve středně velké potravinářské firmě
14:00–14:20 Petr Svoboda a Adam Bednář, EPLAN Software s.r.o.
Téma prezentace: Jak být úspěšný při výběru správného dodavatele technologie
14:20–14:40 Prezentace zástupce společnosti AXIMA Solutions
14:40–15:30 Panelová diskuse na téma strategie návratnosti investic

Účastníci:
Stanislav Hamara, manažer kapitálových projektů CZSK, Plzeňský Prazdroj
Milan Lisý, vedoucí investic, Nestlé
Viktor Strieženěc, finanční a investiční ředitel, Château Topoľčianky
15:30–15:50 Předání upomínkových předmětů všem účastníkům
15:50–17:30 Prohlídka pivovaru a živá ukázka historických strojních technologií
17:30–24:00 Společenský večer s rautem
Eventchamp Schedule
Explore the Eventchamp schedule! Stay up-to-date on upcoming events, workshops, and conferences.
 • 17. 11. 2024 12:00
  Introduction to Event Planning

  This session provides an overview of the event planning industry, including its scope, different types of events, and essential skills required for success. The session will also discuss the role of an event planner, stages of event planning, and the importance of effective communication and collaboration.

 • 17. 11. 2024 13:00
  Marketing Strategies for Events

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non posuere dolor, ut fermentum enim. Nullam quis molestie purus. Nam leo turpis, scelerisque in convallis ac, accumsan a lacus. Sed laoreet arcu in odio auctor commodo qisque et mi lacinia.

 • 17. 11. 2024 13:30
  Lunch Break

  Enjoy a delicious lunch while networking with fellow attendees and exchanging ideas and experiences in the event planning industry.

 • 17. 11. 2024 14:30
  Budgeting and Financial Management

  This session covers the essential aspects of event budgeting and financial management. Attendees will learn how to develop a comprehensive budget, manage expenses, identify potential cost-saving measures, and monitor financial performance throughout the planning process.

 • 17. 11. 2024 15:00
  Venue Selection and Logistics

  This session explores the critical factors in selecting the perfect venue and managing event logistics. Topics include venue assessment, negotiation, contracts, and coordinating transportation, accommodation, and other logistical elements.

 • 17. 11. 2024 16:00
  Coffee Break

  Recharge with a coffee break and take the opportunity to network with other attendees and industry professionals.

 • 17. 11. 2024 17:50
  Event Design and Decor

  This session delves into the creative aspects of event planning, focusing on design and decor. Attendees will learn about design principles, event themes, color schemes, and innovative ideas to create visually stunning and memorable events.

 • 18. 11. 2024 09:30
  Catering and Menu Planning

  This session discusses the importance of catering and menu planning for successful events. Topics include selecting a caterer, developing a diverse and appealing menu, accommodating dietary restrictions, and managing food and beverage service logistics.

 • 18. 11. 2024 10:45
  Entertainment and Activities

  This session covers the planning and management of entertainment and activities for events. Participants will learn about identifying suitable entertainment options, negotiating contracts, and ensuring a seamless integration of activities into the event program.

  Speakers:
 • 18. 11. 2024 11:30
  Lunch Break

  Enjoy another networking lunch break, sharing experiences and discussing the morning sessions.

 • 18. 11. 2024 12:30
  Event Technology and Social Media

  This session highlights the role of technology and social media in modern event planning. Attendees will discover how to leverage technology for event promotion, attendee engagement, and event management, as well as harness the power of social media for increased visibility.

 • 18. 11. 2024 13:30
  Event Safety and Security

  This session addresses the crucial aspects of event safety and security. Topics include risk assessment, emergency planning, crowd management, and coordinating with local authorities and security personnel to ensure a safe event experience.

 • 18. 11. 2024 15:00
  Coffee Break

  Enjoy another opportunity to network and engage in conversation with your peers during this coffee break.

 • 18. 11. 2024 16:30
  Event Evaluation and Post-Event Activities

  This session focuses on the importance of event evaluation and post-event activities. Attendees will learn how to measure event success, gather attendee feedback, analyze data, and implement improvements for future events. The session will also discuss post-event activities such as follow-up communication, maintaining relationships with attendees, and sharing event highlights on various platforms.

  Speakers:
 • 19. 11. 2024 10:00
  Event Planning Case Studies

  This session examines real-life case studies of successful and challenging events, providing attendees with valuable insights and practical lessons. Participants will have the opportunity to analyze various aspects of event planning, including strategy, execution, and problem-solving.

 • 19. 11. 2024 11:00
  Panel Discussion with Industry Experts

  This interactive session features a panel of seasoned industry professionals who will share their experiences, tips, and advice on event planning. Attendees will have the opportunity to ask questions and gain insights from the panel's diverse perspectives and expertise.

 • 19. 11. 2024 11:30
  Lunch Break

  Enjoy a final networking lunch break, discussing the panel discussion and sharing your thoughts on the event so far.

 • 19. 11. 2024 12:30
  Networking and Building Industry Relationships

  This session highlights the importance of networking and building strong industry relationships for long-term success in event planning. Attendees will learn strategies for effective networking, maintaining connections, and collaborating with industry peers.

 • 19. 11. 2024 14:00
  Closing Remarks and Event Recap

  In this closing session, the Eventchamp team will provide a recap of the key takeaways from the event, emphasizing essential learnings and insights. Attendees will leave feeling inspired, empowered, and ready to apply their newfound knowledge to their event planning projects.

Eventchamp Venue
Explore Eventchamp Venue, our premier event space! Host your next event with us and make it unforgettable.
Buy Tickets
Secure your spot with Eventchamp! Buy tickets hassle-free and get ready for an unforgettable event.
Personal

Access to Day 1 sessions

Digital event materials

Networking opportunities

Post-event recordings

Business

Full 3-day event access

Digital event materials

Networking opportunities

Select session recordings

Premium

Full 3-day event access

Digital event materials

Premium networking events

All session recordings

Platinum

Full 3-day VIP access

Exclusive event materials

1-on-1 expert sessions

Post-event follow-up support

Newsletter
Stay updated on top events, exclusive promotions, and expert tips for unforgettable experiences.
[mc4wp_form id="306"]
Eventchamp Sponsors
Eventchamp partners with leading industry brands to elevate event experiences.
15
Speakers
21
Days
251
Participants
125
Workshops
90
Venue
Media Gallery
Relive past events on Eventchamp's Media Gallery! Browse photos and videos for event inspiration.
Latest Posts
Stay up-to-date with Eventchamp's blog! Get event insights, tips, and trends from our experts.
Contact Us
Reach out to us for any inquiries or assistance with your event.

  Enter your Google Map API from the Theme Settings panel.